Lentopallo

Kyösti Latvala, ylilääkäri TAYS/ Fysiatrian yksikkö

 

Kun puhutaan terveysliikunnasta, ymmärretään sillä useimmiten terveen ihmisen tapaa liikkua. Ihminenhän on luotu liikkumaan ja tämän päivän suuria riskejä terveydelle onkin ihmisen liikkumattomuus. Miksi ihmiset tänä päivänä liikkuvat vähemmän kuin ennen? Syitä siihen on lukemattomia. Täytyy toisaalta muistaa, että myös keinoja liikunnan harrastamiseen on lukemattomia.

 

Miksi juuri lentopallo on hyvä keino harrastaa liikuntaa?

 

Eräs tekijä on se, että lentopalloa voi harrastaa minkä ikäisenä tahansa. Lasten liikuntamuotona se on erinomainen, kehittäen lapsen motorisia taitoja erittäin monipuolisesti. Kuten tiedetään, on koordinaation ja motoristen taitojen oppiminen lapsen kehitykselle hyvin tärkeää. Sairaiden tai vammautuneiden lasten hoidossa käytetään koordinaation ja motoriikan harjoitteita terapiana ja tärkeänä kuntoutuksen keinona. Lentopallo kehittää myös lasten sosiaalista kypsymistä. Iän karttuessa saattavat kilpailulliset tavoitteet nousta enemmän esille, mutta silti lajia voi, ja tuleekin harrastaa, vaikka pyrkimys ei aivan huipulle olisikaan.

 

Lentopallo on erinomaisen hyvä liikuntamuoto kasvavan lapsen tuki- ja liikuntaelimistön kehittymisen, sekä hengitys- ja verenkiertoelinten kannalta. Lapselle se on enemmän leikinomaista, jolloin myös ylikuormittumisen riskeiltä vältytään.

 

Aikuisten ja vanhempienkin liikuntamuotona lentopallo on ernomainen laji. Koordinaation ja motoriikan suhteen lajin harrastamisessa on täysin samat vahvuudet kuin lapsillakin. Sitä voi harrastaa täysin kokematon harrastaja aina huipulle asti. Pari kertaa viikossa saattaa riittää terveysliikuntana ja yleiskunnon ylläpitäjänä. Lentopallon merkitys sydän- ja verenkiertoelinten kunnon kannalta ei ole kovin huomattava, sillä kuormittavuus ei kasva niin suureksi kuin kestävyyslajeissa kuten hiihdossa, juoksussa tai luistelussa.

 

Mitä terveysriskejä liittyy lentopalloon?

 

Pieniä vammoja voi tulla aina. Lentopallo ei kuitenkaan missään suhteessa ole erityisen riskialtis laji. Pehmeä pallo vähentää oleellisesti sormivammojen mahdollisuutta, eikä pysyviä nivelmuutoksia juurikaan tapaa harrastelijatason lentopalloilijoilla.

 

Rasitusvammoja saattaa tulla olkapään, selän ja nilkan alueen pehmytkudoksiin, mutta yleensä ne paranevat hyvin, kun tilannetta rauhoitetaan vähän urheilulevolla. Muiden alueiden vammat ovat todella harvinaisia lentopalloa terveysliikuntana harrastavilla.

 

Lämmittelyn, kuten verryttelyn ja jäähdyttelyn, osuutta ei saa unohtaa terveysliikuntamuotoisessakaan lentopallossa. Silloin vältytään monilta rasitukseen liittyviltä lihaskivuilta ja rasitusvammoilta.

Lähde: www.lentopalloliitto.fi

Yhdistyksemme kuntolentopallon ohjaajana toimii Arja Saarinen.