Laavut ja kota

Hevonpään laavu sijaitsee Reino ja Hilkka Hutasen mailla Paimion Hevonpäässä. Laavulle löydät tämän kartan avulla. Reitti merkattu keltaisin nauhoin. Lähtöpaikka sijaitsee 110-tien varrella (p-paikka). Tammisillan puutarhalta n. 1km Helsinkiin päin, tien vasemmalla puolella. Laavulle on matkaa lähtöpaikalta vajaa 1 km. Hevonpään laavusta tämän sivun alaosassa kuvia.

Jokilaavu Paimionjoella sijaitsee Antti Alanteen mailla lähellä Paimion Juntolaa. Kartta. Laavulle pääsee vain melomalla. Lähtöpaikka Askalan tai Juntolan voimalaitos. Matkaa edestakaisin Askalasta käsin kertyy noin 6 km.

Huson kota sijaitsee Teija ja Mikko Ketolan mailla Paimiossa. Kodalle löydät tämän kartan avulla. Ota yhteyttä Mikko Ketolaan, mikäli aiotte yöpyä Kodalla, puh. 050-520 5374. Lähtöpaikka sijaitsee Paimiossa Husontien varrella, entiseltä Huson koululta n. 500m eteenpäin, josta vasemmalle tie radiomastolle (p-paikka). Tästä kodalle on vajaa 1 km.

Tukikohtien kuvat sivun alaosassa.

Laavut ja kota ovat kaikkien vapaassa käytössä. Muista kulkiessasi luonnossa noudattaa jokamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia. Huomioi myös mahdollinen metsäpalovaroitus.

Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet

Perinteiset jokamiehenoikeudet ja maamme runsaat metsät ja vesistöt antavat erinomaiset puitteet liikkua ja virkistäytyä luonnossa.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Luonnonsuojelualueilla eivät kuitenkaan jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa. Lue lisää jokamiehenoikeuksista suojelualueilla.

Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus niiden harmittomuudesta. Oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriöitä tuottavalla tavalla.

Jokamiehenoikeudella saat

 • liikkua luonnossa omin voimin eli jalan, hiihtäen tai pyöräillen
 • liikkua muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua
 • oleskella tilapäisesti - esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksesta - siellä, missä liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä
 • onkia ja pilkkiä.

Jokamiehenoikeudella et saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä poroja ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
 • tehdä avotulta toisen maalle ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
 • päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle
 • pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella
 • pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. - 19.8. välisenä aikana edes omalla alueella.

Lisätietoja

Lähde: http://www.luontoon.fi/Sivut/Default.aspx

 

Hevonpään laavu 2008
Hevonpään laavu 2008
Hevonpään laavu 2008
Jokilaavu
Huson kota