Sääntömääräinen syyskokous 29.11. klo 19

14.11.2017

Peimarin ladun ja polun sääntömääräinen syyskokous pidetään 29.11.2018 klo 19 Ankkalammen saunatuvalla. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kokoukseen! 

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Asialistan hyväksyminen

5. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017

6. Käsitellään hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017

7. Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista vuonna 2017

8. Määrätään jäsenmaksujen suuruus sekä kannatusmaksun alaraja vuodelle 2018

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2017

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

11. Valitaan vuoden 2017 hallitukseen erovuoroisten tilalle (4) sekä 2 varajäsentä 

12. Valitaan vuodelle 2017 toiminnantarkastaja

13. Nimetään tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät

a. Talotoimikunta

b. Retkeilytoimikunta

c: Markkinointi- ja viestintätoimikunta

14. Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen